Loading...

Ontwerpfilosofie

In onze architectuurvisie vormt het unieke karakter van een opdracht het belangrijkste uitgangpunt.
In nauw overleg met de opdrachtgever wordt het programma van eisen vertaald naar een ontwerpconcept, welke tegelijkertijd is afgestemd op de specifieke kenmerken van de locatie. Aan de hand van perspectief-tekeningen en schetsmaquettes wordt al in een vroeg stadium in het ontwerpproces inzicht verschaft in de ruimtelijke consequenties van het ontwerp.
Onze ontwerpen worden gekenmerkt door een heldere, functionele structuur. Ontwerpuitgangspunten worden zorgvuldig en consequent tot op detailniveau uitgewerkt. Tijdloze architectuur met een heldere en krachtige uitstraling is het resultaat.