Loading...

Opdrachten

Geesink Weusten Architecten heeft een zeer gevarieerd opdrachten-pakket op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur.

Zowel in opdracht van project-ontwikkelaars als woningbouw-corporaties werken wij aan diverse grotere woningbouwprojecten door het gehele land. Vaak zijn wij in deze processen ook verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp.
Bijzondere woonvormen voor ouderen en mindervaliden vormen
tevens een belangrijk deel van ons werk. Hierbij valt te denken aan seniorenwoningen, begeleid wonen en woon-zorgcentra.
Door het winnen van een aantal prijsvragen zijn wij betrokken geraakt bij diverse centrumplannen in dorpen en steden. In deze complexe ontwerpopgaven worden functies als woningen, winkels, horeca, gezondheidscentra en parkeren gecombineerd. Aspecten als aansluiten op een bestaande (historische) context, schaal, variatie en beleving spelen hierin een belangrijke rol.
Als lid van de Staro hebben wij reeds een groot aantal schoolgebouwen gerealiseerd, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Wij hebben op het gebied van “brede scholen”, dat wil zeggen scholen in combinatie met meerdere andere functies, tevens de nodige ervaring.
Tenslotte werken wij met veel enthousiasme aan utiliteits-projecten zoals kantoorgebouwen, bedrijfsgebouwen, bankgebouwen en kerkgebouwen.